Thời khóa biểu các lớp Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng từ ngày 04/12/2023

041223.TKB-tuần-14_NH23_24_45TCva49SC
041223.TKB-tuần-14_NH23_24_46TC
041223.TKB-tuần-14_NH23_24_47TC
041223.TKB-tuần-14_NH23_24_CĐ

Ý kiến của bạn