Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ban thường vụ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung nhiemj kỳ 2022-2024
xổ số kiếm tiền thụ động
 Đồng chí Phạm Hồng Hưng, Bí thư Đoàn trường
1. Bí thư: Phạm Hồng Hưng
2. Phó Bí thư thứ nhất: Trần Minh Thành
3. Phó Bí thư thứ hai: Huỳnh Thị Thu Giang
4. UV BTV kiêm UV kiểm tra Đoàn trường: Nguyễn Thị Kim Nguyên
5. UV BTV: Nguyễn Văn Nhiên

Ý kiến của bạn