Quản lý nhà đất – ngành học hấp dẫn

Quản lý nhà đất – ngành học hấp dẫn

 

Quản lý nhà đất là một ngành học hấp dẫn đối với các bạn trẻ. Đây là một trong những ngành mới của Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi miền Trung.  Chương trình đào tạo được thiết kế phù hợp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ trung cấp, có khả năng vận dụng kiến thức khoa học, sáng tạo trong quản lý phát triển đô thị và bất động sản, đáp ứng nhu cầu xã hội cả trong lĩnh vực quản lý nhà nước và tư nhân, cụ thể: Quản lý nhà nước về phát triển đô thị và bất động sản; Quy hoạch phát triển đô thị và bất động sản; Quản lý các dự án đầu tư phát triển đô thị và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ bất động sản; Ứng dụng công nghệ trong quản lý thông minh đô thị và bất động sản.

xổ số kiếm tiền thụ động

Hai nội dung Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản sẽ được Nhà trường giảng dạy song hành trong mối quan hệ tương hỗ, không tách rời. Quản lý Phát triển đô thị bao hàm tổng hợp nhiều nội dung như Quản lý tài nguyên và môi trường đô thị, quy hoạch đô thị, công nghệ quản lý đô thị thông minh,…Bất động sản bao gồm các vấn đề về chính sách pháp luật đất đai và bất động sản; phân tích thị trường bất động sản, phát triển bất động sản thông qua các hoạt động kinh doanh, dịch vụ bất động sản, định giá, marketing, đầu tư, môi giới bất động sản, quản lý thị trường bất động sản,…

Người học đạt chuẩn đầu ra của ngành sẽ có kiến thức chuyên môn cơ bản, hiện đại và thực tiễn, có phương pháp tư duy tổng hợp, tiếp cận hệ thống, liên ngành; có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề; có khả năng lập, tư vấn, thẩm định các dự án ở hai lĩnh vực có quan hệ smật thiết là quản lý phát triển đô thị và bất động sản; có kỹ năng ứng dụng công nghệ trong quản lý thông minh đô thị và bất động sản; có kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống xã hội; có khả năng làm việc trong các nhóm chuyên ngành, liên ngành và đa ngành.

Người học có nhiều cơ hội thực tập chuyên ngành tại các cơ quan chuyên môn như Bộ Xây dựng, Tổng Cục quản lý đất đai; Viện nghiên cứu đô thị và nông thôn, phòng Quản lý đô thị các quận, huyện; các công ty đầu tư, tư vấn và kinh doanh bất động sản,…và có cơ hội làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý quy hoạch phát triển đô thị ở các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu ở Trung ương cũng như các tỉnh, thành phố, chuyên viên định giá bất động sản, tư vấn viên, chuyên gia về bất động sản ở các cơ quan, doanh nghiệp. Đặc biệt có khả năng trở thành người làm chủ trong giới bất động sản.

Tin, ảnh: Thái Bình

Link đăng ký: //breed77.net/tuyen-sinh-online/tuyen-sinh-trung-cap-online/

Ý kiến của bạn