Trung Tâm tư vấn và Xây dựng

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG

 

A. CHỨC NĂNG:

1. Tham mưu Hiệu trưởng tổ chức thực hiện, quản lý, phát triển công tác đào tạo kết hợp phục vụ sản xuất và thuần sản xuất.

2. Liên kết với các Trường và các cơ sở sản xuất để đào tạo kết hợp phục vụ sản xuất và thuần sản xuất.

3. Phối hợp với Trung tâm thông tin học liệu quản lý hồ sơ, đồ án phục vụ sản xuất.

B. NHIỆM VỤ: 

1. Quy hoạch, lập dự án đầu tư (báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi), thiết kế, lập dự toán các công trình Thủy lợi, công trình Cấp thoát nước đô thị và nông thôn quy mô vừa và nhỏ.

2. Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường, thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ, lý, hoá của đất, đá và vật liệu phục vụ việc lập dự án đầu tư, thiết kế, thi công, giám định chất lượng công trình Thủy lợi, công trình Cấp thoát nước đô thị và nông thôn.

3. Đo đạc, lập bản đồ địa chính, điều tra thổ nhưỡng, đánh giá và thống kê phân loại đất.

4. Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, giám sát thi công, kiểm định chất lượng các công trình Thủy lợi, Cấp thoát nước đô thị và nông thôn.

5. Nhận thầu thi công các hạng mục công trình Thủy lợi, Giao thông nông thôn, Cấp thoát nước đô thị và nông thôn quy mô vừa và nhỏ.

6. Chuyển giao công nghệ xây dựng, thi công các công trình Thủy lợi, Cấp thoát nước đô thi và nông thôn ứng dụng tiến bộ Khoa học – Kỹ thuật.

7. Thực hiện tổng hợp, thống kê và báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và Nhà trường về công tác của Trung tâm.

8. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường.

9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao.

Ý kiến của bạn