Tổng giám đốc tập đoàn Takara, Nhật Bản sang thăm, làm việc với trường và phỏng vấn tuyển dụng sinh viên CTEW đợt 3, năm 2023

Ngày 17/11/2023, buổi phỏng vấn đầu vào cho chương trình đào tạo Zemi lần thứ 3 do công ty Takara Nhật Bản theo chương trình hợp tác cùng với Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung đã diễn ra tại… Đọc thêm

Tăng cường hợp tác Quốc tế giữa nhà trường và tập đoàn TAKARA cùng các công ty Nhật Bản trong việc giới thiệu, tư vấn nghề nghiệp học sinh, sinh viên nhà trường.

Tiếp nối chương trình hợp tác ký kết giữa Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung và Tập đoàn Takara – Nhật Bản, chiều ngày 16/02/2023, Nhà trường phối hợp với Tập đoàn Takara và các công ty đến từ… Đọc thêm

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung và Tập đoàn Takara Nhật Bản

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung và Tập đoàn Takara Nhật Bản Chiều ngày 01/7/2022, Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung tổ chức Lễ ký… Đọc thêm